Intern kurs i XHTML

Målgruppen

Kursen vänder sig till den som vill skapa eller uppgradera webb-sidor på ett sätt som är kompatibelt med de senaste utvecklingar inom webbteknik. XHTML är äkta XML som simulerar HTML.

Motivering

HTML slutade att utvecklas i december 1999 och kommer således inte att kunna hantera de nyheter i webbhantering som kommit. På sikt kommer ingen att göra nya sidor i HTML men det dröjer länge innan stöd för HTML försvinner.

Microsoft har börjat ge sina produkter XML-stöd. Om du sparar t.ex. ett Word dokument som HTML med de senare versionerna av Word och sedan tittar på källkoden kan du se att en hel del XML-kod har lagts till. Inom en snar framtid kommer utbyte av information mellan Microsofts produkter att vara beroende av XML.

I och med att Microsoft har hoppat på XML tåget kommer alla andra att följa med om de inte redan är inne på spåret. Inte minst sökmotorernas spindlar (indexerings agenter) kommer att ta hänsyn till XML som höjer säkerheten i indexeringen.

XML är en förutsättning för att sidorna ska kunna visas på ett korrekt sätt i den ökande mängd apparater som ha åtkomst till internet. De fysiska egenskaper hos dess apparater är så vilt skilda att det är snart omöjligt med enbart HTML att anpassa sina sidor dynamisk varför XHTML löser detta genom att överlåta åt apparaten i stor utstreckning att bestämma hur åtgivning ska ske.

Målet

Efter genomgången av kursen ska läsaren kunna skapa dokument i XHTML som förutom att tolkas korrekt av valfri bläddrare även ska vara fullt förstålig för system och processer som förväntar sig XML.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig materialet bör man ha baskunskaper i HTML eller annat ”Markup”-språk.

Innehåll

  1. Introduktion
  2. Logisk kontra fysisk formatering
  3. Enklare underhåll med CSS
  4. Ramar på undantag
  5. Tabeller
  6. Grafik
  7. Länkar
  8. Inbäddade objekt
  9. Facit
  10. Register