Fråga en expert
Att bearbeta klockslag

Frågan: När jag arbetar med klockslag vill jag att de visas enbart som minuter. Dessutom vill jag att summan av klockslag som överstiger 24 timmar visas som rätt antal timmar och minuter.

Svar: Detta kan man åstadkomma på två sätt.

  1. Ändra formatering av cellen.
  2. Konvertera tiden till ett tal

Formatering:

  • Markera cellen där tiden lagras och som ska visas som enbart minuter.
  • Välj "Celler" i format-menyn.
  • Under Tal-fliken välj "Anpassad" som "Kategori"
  • Skriv in "[mm]" i typ-rutan.
  • Klicka på OK-knappen

Konvertering:

Om du multiplicerar tiden med 1440 blir resultatet ett tal som motsvarar tiden i minuter. Formatera resultatet som tal utan decimaler.

Om man summerar minuterna kan det bli problem i olika versioner av Excel. Problemet uppstår när summan överstiger 24 timmar och ska visas som timmar och minuter. Den vanliga formateringen som tid visar summan modulo 24 timmar, dvs. den tid som blir kvar när man räknar bort alla hela dagar på 24 timmar. Då är det bara att formatera cellen som ovan men ange "[t]:mm" som typ.