Fråga en expert
Att få olika sidfötter
vid utskrift av hela arbetsboken

Frågan: Hur slipper jag att ändra sidfoten mellan utskriften av den första sidan och alla andra sidor om jag vill ha olika sidfötter när jag skriver ut hela arbetsboken

Svar: Det finns inget direkt sätt att skriva ut med olika sidfötter men det kan göras med lite extra arbete.

Det finns ett tillägg till Excel som heter 'Rapporthanteraren'. Tillägg ingick i tidigare versioner av Excel men från och med Excel 2002 måste det laddas hem från Microsoft. Med rapporthanteraren kan du definiera olika vyer och välja i vilken ordning dessa vyer ska skrivas ut. Varje vy kan ha sit eget sidhuvud och sin egen sidfot så att du kan skapa en vy för den första sidan med dess sidfot och en annan vy för de övriga sidorna med sin sidfot. Använd sedan rapporthanteraren för att skriva ut rapporten med det önskade utseendet.

Vill du dela med dig av arbetsboken kan du inte vara säker på att de andra har rapporthanteraren installerad. Då kan du istället använda en makro för utskriften. Följande makro ändrar på sidfoten beroende på vilken sida som ska skrivas ut.

					
  Sub Printfoot()
    Dim sid1Left As String
    Dim sid1Center As String
    Dim sid1Right As String
    Dim sid2Left As String
    Dim sid2Center As String
    Dim sid2Right As String

    ' Definiera första sidans sidfot
    sid1Left = "Sid 1 Text till vänster"
    sid1Center = "Sid 1 Text i mitten"
    sid1Right = "Sid 1 Text till höger"

    ' Definiera alla andra sidors sidfot
    sid2Left = "Sid 2 Text till vänster"
    sid2Center = "Sid 2 Text i mitten"
    sid2Right = "Sid 2 Text till höger"

    ' Ställ in sidfot och skriv ut sid 1
    With ActiveSheet.PageSetup
      .LeftFooter = sid1Left
      .CenterFooter = sid1Center
      .RightFooter = sid1Right
    End With
    ActiveSheet.PrintOut 1, 1

    ' Ställ in sidfot och skriv ut sid 2 och framåt
    With ActiveSheet.PageSetup
      .LeftFooter = sid2Left
      .CenterFooter = sid2Center
      .RightFooter = sid2Right
    End With
    ActiveSheet.PrintOut 2
  End Sub
  				

När du använder makrot behöver du ändra de texter som definieras för de olika sidorna för att uppnå önskat resultat.