Fråga en expert
Hur får jag parallella kolumner i Word

Frågan: Jag använde parallella kolumner i WordPerfect och har nu bytt till Microsoft Word men spalterna i Word fungerar bara som tidningskolumner i WordPerfect. Hur simulerar jag parallella kolumner i Word.

Svar: Skillnaden mellan tidningskolumner och parallella kolumner är hur texten flödar. I tidningskolumner såsom Word använder flöder texten från spalt till spalt på en sida och fortsätter på nästa sida först när hela sidan är full. I parallella kolumner flöder texten till nästa sida så snart spalten är full och kan inte flöda till nästa spalt.

För att få samma effekt i Word är det enklast att använda en tabell med flera kolumner och en rad (Om du öppnar ett WordPerfect dokument med parallella kolumner i Word konverteras kolumnerna till en tabell). Vill man ha luft mellan spalterna används en extra kolumn. Bredden på spalterna och mellanrummet ändrar du genom att sätta markören i spalten och välja ”Tabell”, ”Tabellegenskaper” och ange bredden i kolumnfliken. När du sedan skriver text i spalterna kommer tabellängden att anpassas därefter och sträcka sig vid behov över flera sidor.

Skapar du tabellen själv kommer Word att ge den en synlig ram men du kan ta bort ramen genom att markera tabellen och i ”Format”, ”Kantlinjer och fyllning” välja inga kantlinjer. Om tabellen blir stor kan du få problem med instabilitet som i svåra fall gör att Word havererar. Detta kan undvikas genom att använda flera rader i tabellen med cellbyte anpassade efter texten.

Vet du i förväg att spalterna ryms på en sida kan du använda Words spalter och dela upp textmassan i spalter genom att infoga spaltbrytningar.

Mera kontroll över spalterna kan du få genom att använda textrutor istället. Skulle du sedan behöva flöda texten till en andra sida kan du använda länkade textrutor.