Fråga en expert
Att förhandsgranska mer än 6 sidor åt gången

Frågan: Kan jag förhandsgranska mer än 6 sidor åt gången.

Svar: Lägg märke till de två knapparna överst i bilden när du har valt förhandsgranska läget. Den ena är ett enkel blad medan den andra har fyra blad i rutan. Om du vilar med pilen över knappen med fyra blad visas hjälptexten "Flera sidor".

Om du klickar på "Fler sidor"-knappen visas hjälpbilden där du kan välja hur många sidor som ska visas samtidigt. Vill du välja fler än 6 sidor ska du klicka på en av sidorna i hjälpbilden och hålla musknappen nedtryckt medan du drar pekaren nedåt och/eller till höger. Allt eftersom du drar på pekaren kommer hjälpbilden att utökas med flera sidor. Beroende på vilken version av Word du har kan du välja upp till 7 gånger 13 sidor (7 rader om 13 sidor), alltså 91 sidor samtidigt. När du har valt önskat sidantal är det bara att släppa på musknappen.

För återgång till en sida åt gången kan du klicka på den andra knappen med bara en sida i rutan.