Fråga en expert
Konfigurera Internet Explorer
att fungera som en FTP klient
Frågan: När man använder Internet Explorer för filöverföringar mot FTP platser råkar man ut för konstiga och irriterande fel. Måste man använda ett fristående FTP program för att slippa dessa problem?

Svar: Det finns några saker man kan ändra för att göra Internet Explorer mera användarvänligt.

Först kan man ställa in Internet Explorer så att du kan bläddra i FTP bibliotek på samma sätt som med utforskaren:

  1. Öppna Internet alternativ. Finns i Internet Explorers 'Verktyg' - meny eller under 'Start', 'Inställningar', 'Kontropanellen'.
  2. Välj fliken 'Avancerad'.
  3. Bläddra ner till 'Webbsökning' och bocka för 'Aktivera mappvy för FTP-platser'.

Sedan, om din dator är ansluten via en brandvägg måste Internet Explorer använda passiv FTP:

  1. Öppna Internet alternativ. Finns i Internet Explorers 'Verktyg' - meny eller under 'Start', 'Inställningar', 'Kontrollpanelen'.
  2. Välj fliken 'Avancerad'.
  3. Bläddra ner till 'Webbsökning' och bocka för 'Använd passiv FTP (för kompatibilitet med brandväggar och DSL-modem).

Om du behöver ladda upp filer till en FTP-plats måste du använda en särskild URL med följande format:

ftp://<användarID>:<lösenord>@<FTP-domän>/<bibliotek>/

t.ex:

ftp://peerswed:abc123@ftp.peersweden.se/

De flesta FTP-platser kräver lösenord. Om URL anges utan :<lösenord> kommer ett sådant att efterfrågas. När väl lösenordet är skickat kommer bibliotekets innehåll fram och filer kan släpas och släppas fritt.