Design, montering och underhåll av kabel-TV anläggningar

Många bostadsrättsföreningar och samfälligheter har kabel-TV anläggningar. De av äldre modell är dyra att underhålla och byte från koaxialkabel till fiber är det enda sättet att bibehålla god kvalitet.

Vi kan genomför projekt där ditt gamla koaxialnät ersätts med ett fibernät som ger hög kvalitet och lägre driftskostnader. Med ett fibernät öppnas möjligheten till bredband och IP-telefoni.

Vi kan även mäta upp ditt befintliga koaxialnät och föreslå de förbättringar som är möjliga.